Stiftelsen

Information

Dyrssenska Stiftelsen, med officiellt namn ”Waldemar och Signe Dyrssens samt Brita Dyrssen-Litzéns Fond för barn och ungdom” grundades den 6 december 1995.


Stiftelsen har tillkommit enligt förordnande i Brita Litzéns, född Dyrssen, testamente av den 4 januari 1989. Brita Litzén avled den 26 april 1995.  

Enligt testamentets lydelse skall stiftelsen främja

barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning i syfte att bereda barn och ungdom, som utmärker sig genom klanderfritt uppträdande, plikttrohet och framåtanda, möjlighet att förskaffa sig sådan utbildning och sådana kunskaper, som icke erbjudes genom den kostnadsfria undervisningen och utbildningen, och

vård av behövande äldre, sjuka eller invalidiserade personer.

Stiftelsen fullgör sitt ändamål genom att årligen vid två tillfällen dela ut stöd, huvudsakligen för akademi och i någon mån för sjukvårdskostnader.


Stiftelsen leds av en styrelse bestående av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Stiftelsen har auktoriserad revisor.

Kontakt:   

Ordförande i Dyrssenska Föreningen

Att:Wilhelm Dyrssen

Svitiodsvägen 8B

182 62 Djursholm