Stiftelsen

Information

Skriftlig ansökan på bifogad blankett skickas till:

Ordförande i Dyrssenska Föreningen

Att:Wilhelm Dyrssen

Svitiodsvägen 8B

182 62 Djursholm

Ansökningar tas emot i två perioder:

för höst under tiden 1 – 15 september

för vår under tiden 1 – 15 januari

Beslut om beviljat stöd meddelas sökanden inom en månad efter ansökningstidens utgång.  Övriga sökande meddelas inte.


Insända handlingar återsändes inte. Skicka därför inte in originalhandlingar.Ansökningsblankett

 

PDF - format

Vad är PDF?

Dyrssenska stiftelsen_ansokan.pdf (41kb)